Lupek.JPG

Ilaste skały

Skały ilaste (ang. mudstone) to klastyczne (okruchowe) skały osadowe zawierające przewagę (ponad 50%) ziarn frakcji ilastej (<0,002) a więc zbudowane w dużej mierze z minerałów ilastych (obok kwarcu, skaleni i węglanów).

Trzy główne typy skał ilastych to:

  • iły (niescementowane skały zbudowane głównie z minerałów ilastych)
  • iłowce (scementowane, na zdjęciu)
  • łupki ilaste (o wyraźnej płaskościennej oddzielności, która jest najczęściej równoległa do powierzchni warstwowania)