Illit

Illit (ang. illite) to jeden z podstawowych i najbardziej powszechnych minerałów ilastych, który należy do grupy hydrołyszczyków. Jego charakterystyczną cechą jest brak zmiany objętości przy zmianie zawartości wody. Ponieważ jest mniej podatny na działanie temperatury niż inne minerały ilaste oraz przyswaja cez, jest wykorzystywany przy składowaniu odpadów radioaktywnych.