Ingresja

Termin ingresja morska (ang. marine ingression) definiowany może być jako:

  • infiltracja zasolonej wody morskiej (ang. salt water intrusion) do niżej położonych terenów nadmorskich lub
  • wdzieranie się wody morskiej na obniżone tereny, takie jak nadmorskie doliny rzeczne.

Ten drugi przypadek ma zbliżone znaczenie do transgresji morskiej, choć ingresja odnosi się do niewielkich obszarów i ma bardziej nagły lub nawet katastroficzny charakter.