Intrakontynentalny basen

Wewnątrzkontynentalny lub intrakontynentalny basen (ang. intracontinental basin) to rodzaj basenu sedymentacyjnego położonego w obrębie platformy kontynentalnej. Przykładem kopalnego basenu intrakontynentalnego jest basen permski północnej i centralnej Europy, zaś współcześnie takie warunki geologiczne panują w kotlinie Czadu w centralnej Afryce, gdzie osady kenozoiczne leżą bezpośrednio na tarczy prekambryjskiej.