Kalifornijski wskaźnik nośności

Kalifornijski wskaźnik nośności (ang. California bearing ratio, CBR) to empiryczny parametr stosowany w geotechnice określający wytrzymałość materiałów stosowanych jako podbudowa chodników, dróg, autostrad i pasów startowych na lotniskach.

Badanie zostało wprowadzone w latach trzydziestych XX w. w USA przez California State Highway Department, później zastosowane do projektowania chodników. Badanie polega pomiarze oporu stawianego wciskanemu tłokowi przez próbkę pobraną do cylindra bez naruszenia jej struktury (NNS).