Sp%C5%82ywy%20grawitacyjne.GIF

Spływy kohezyjne

Spływy kohezyjne (ang. mud flow, debris flow) to termin z klasyfikacji spływów grawitacyjnych Middletona i Hamptona z 1973 roku (wg klasyfikacji Gani z 2004 roku określane jako kohezyjne spływy rumoszowe ang. cohesive debris flow), to spływy, w których faza rozproszona (głazy, żwir, piasek, pył) podtrzymywane są przez spójność fazy rozpraszającej (matriks).

Spływy kohezyjne są powszechne zarówno w środowisku lądowym, jak i pod powierzchnią wody i są to spływy o charakterze nienewtonowskich plastycznolepkich cieczy binghamowskich, w których 50 - 90% stanowi materiał osadowy. Zawartość drobnych frakcji (pyłowej i iłowej) wynosi co najmniej 3 - 5%. Można je opisać jako materiał o konsystencji pomiędzy granicą płynności a plastyczności.

Depozycja osadów kohezyjnych spływów rumoszowych następuje poprzez zatrzymanie poruszającej się masy (w przeciwieństwie do depozycji z zawieszenia w przypadku prądów turbidytowych). Osady przeważnie są bardzo słabo wysortowane, mogą charakteryzować się normalną gradacją uziarnienia i brakiem struktur sedymentacyjnych (oprócz możliwych fałdów spływowych). Brak wyraźnych struktur sedymentacyjnych jest wynikiem nie-newtonowskiego charakteru przepływu i co się z nim wiąże braku sił turbulencji (Blair i McPherson, 1994). Częste w środowisku stożków alluwialnych i początkowej fazie spływów na skłonach szelfów kontynentalnych związanych z tworzeniem stożków podmorskich.

Literatura

Blair T.C., McPherson J.G. 1994. Alluvial fans and their natural distinction from rivers based on morphology, hydraulic processes, sedimentary processes, and facies assemblages, Journal of Sedimentary Research 64, 450-489
Elverhoi, A., Harbitz, C.B., Dimakis, P., Mohrig, D., Marl, J., Parker, G. 2000. On the dynamics of subaqueous debris flows. Oceanography 23, 109-117
Gani, M.R. 2004. From Turbid to Lucid: A Straightforward Approach to Sediment Gravity Flows and Their Deposits. The Sedimentary Record 2, 4-8, dostępne dzięki SEPM (Society of Sedimentary Geologists)
Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R. 1986. Zarys sedymentologii. Wydawnicto Geologiczne
Postma, G. 1986. Classification for sediment gravity-flow deposits based on flow conditions during sedimentation. Geology 4, 291-294