Konsolidacja

Konsolidacja (ang. consolidation) to proces zmniejszania objętości gruntu pod wpływem przyłożonego obciążenia, który jest związany z odprowadzaniem wody z porów i rozpraszaniem nadmieru ciśnienia hydraulicznego w porach. Konsolidacja jest więc zależna od przepuszczalności hydraulicznej gruntu, jest mierzona za pomocą edometru lub aparatu trójosiowego i podawana jest w wymiarze czasu, który jest potrzebny do zakończenia tego procesu.

Wyróżnia się osady lub grunty:

  • nieskonsolidowane (ang. underconsolidated) w przypadku niedawnego obciążenia i trwających procesów konsolidacji.
  • normalnie skonsolidowane (ang. normally consolidated), gdy obecny nacisk jest maksymalnym jaki kiedykolwiek działał na ten osad.
  • prekonsolidowane (ang. overconsolidated), gdy w przeszłości działało większe obciążenie, ale zostało on usunięte np. w glinach polodowcowych (nastąpiło stopienie lądolodu).

Proces konsolidacji opisywany jest przez teorię Terzaghiego. Parametrami opisującymi przebieg konsolidacji jest wskaźnik konsolidacji cV wyrażany jako stosunek wskaźnika przepuszczalności do iloczynu współczynnika zmiany objętości i ciężaru właściwego wody.

Literatura

Szymański, A. 2007. Skrypt z mechaniki gruntów
Badanie ściśliwości gruntu Przewodnik do zajęć z Geotechniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Schofield, A.N., Wroth, C.P., 1968. Chapter 4: One-dimensional consolidation, Critical state soil mechanics [dostęp online 15.10.2010]
Terzaghi, K., Peck, R.B., 1951. Soil Mechanics in Engineering Practice, Wiley