Konturyt

Konturyt (ang. contourites) to głębokomorskie osady frakcji piaszczystej i pylastej deponowane przez prądy poruszające się u podstawy skłonu kontynentalnego (czyli prądy konturowe). Prądy te mogą erodować i przenosić materiał pelagiczny oraz stożków podmorskich.

Konturyty zostały stwierdzone w latach osiemdziesiątych dzięki wierceniom na skłonach kontynentalnych. Miąższość warstw sięga 25 centymetrów i obejmują drobny piasek przewarstwiony z warstwami drobnoziarnistymi (iły i pyły). Wysortowanie jest słabe do średniego. Osady piaszczyste są pozbawione struktur lub poziomo / przekątnie laminowane, możliwe są też bioturbacje. Warstwy mułowe są homogeniczne, bezstrukturalne, zbioturbowane i trudne do odróżnienia od hemipelagitów. Konturyty są też bardzo trudne do odróżnienia od dystalnych osadów prądów zawiesinowych.

Literatura

Boggs, S. 1987. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Prentice Hall
Leeder, M.R. 1999. Sedimentology and sedimentary basins: from turbulence to tectonics. John Wiley & Sons.