Kopułowe warstwowanie

Warstwowanie kopułowe (ang. hummocky cross-bedding) to pierwotna struktura sedymentacyjna stanowiąca amalgamację warstw o falistym kształcie, tzn. składająca się z serii nakładających się na siebie wklęsłych i wypukłych lamin powstających w wyniku oddzielnych wydarzeń sztormowych i tworzonych przez ruch oscylacyjny wody poniżej podstawy falowania związanej ze spokojną pogodą. Jest więc wskaźnikiem środowiska depozycyjnego, zwłaszcza jego głębokości.

Tego typu struktury są zazwyczaj tworzone przez osady złożone z frakcji pyłowej i drobnego piasku. Skala tych struktur może być bardzo różna a odległości pomiędzy sąsiadującymi grzbietami mogą być rzędu od decymetrów do kilku metrów (Middleton 2003). Kopułowe warstwowanie zostało po raz pierwszy opisane pod nazwą truncated wave ripple laminae w roku 1966 przez Campbella, także określone jako crazy bedding przez Howarda (1971). Obecne określenie wprowadzili Harms i in. (1975).

Literatura

Campbell, C.V. 1966. Truncated wave-ripple laminae. Journal of Sedimentary Petrology 36, 825-828
Harms, J.C., Southard, J.B., Spearing, D.R., Walker, R.G. 1975. Depositional Environments as Interpreted from Primary Sedimentary Structures and Stratification Sequences. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Short Course 2
Middleton, G.V. (ed.) 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer