4847445674_557f47b05a_b.jpg

Kras

Kras (ang./niem. karst) oznacza formy geomorfologiczne powstałe w wyniku infiltracji, rozpuszczania i wypłukiwania skał węglanowych (erozji i denudacji), czyli procesów krasowienia (ang. karstification) prowadzących do powstawania jaskiń, studni, lejów, zapadlisk, żłobków i dolin krasowych.

Termin funkcjonuje od drugiej połowy XIX wieku i pochodzi od serbochorwackiego krs, oznaczającego skalisty, nieurodzajny obszar. Od niego pochodzi z kolei nazwa rejonu w południowo-zachodniej Słowenii, tzn. wapiennego Płaskowyżu Kras w Górach Dynarskich. Stąd kras został zaadoptowany najpierw przez niemieckich badaczy, później przyjął się także w innych językach.

Zdjęcie po prawej stronie przedstawia południowo-zachodnią krawędź Płaskowyżu Kras na północ od Triestu, pogranicze Włoch i Słoweni.