Kraton

Kraton (ang. craton) to stabilny fragment kontynentalnej skorupy, która dzieli się na platformy kontynentalne i tarcze. Platforma kontynentalna składa się z cokołu krystalicznego oraz pokrywy platformowej. W przypadku, gdy brak jest pokrywy osadowej a cokół odsłania się na powierzchni, jest on określany jako tarcza.