Kreda jeziorna

Kreda jeziorna (niem. Seekreide, ang. lime) to wapienny osad wzbogacony o minerały ilaste, głównie w wyniku zmniejszenia ilości dwutlenku węgla w wodzie, które wynika z działalności roślin i planktonu.

Według klasyfikacji Markowskiego z 1980 roku, zawartość CaCO3 przekracza 80% i występuje tu domieszka siarczku żelaza, tekstura jest przeważnie bezładna, porowata, gruzełkowa i peloidowa. Przy wyższej zawartości minerałów ilastych jest określana jako margiel jeziorny. Niemiecki termin Seekreide termin odnosi się do osadów, w których zawartość węglanu wapnia przekracza 95%, poniżej tej wartości osad jest zaś określany jako Margel, ang. marl.

Literatura

Lindner, L. 1992. Czwartorzęd - osady, metody badań, stratygrafia, Wydawnictwo PAE
Markowski, S. 1980. Struktura i właściwości podtorfowych osadów jeziornych rozprzestrzenionych na Pomorzu Zachodnim jako podstawa ich rozpoznawania i klasyfikacji, Materiały Konferencyjne: Kreda jeziorna i gytie, Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra.
Park, C., Allaby, M. 2013. Dictionary of Environment and Conservation, Oxford University Press