Litofacja

Litofacja (ang. litofacies) to ogół cech strukturalnych i teksturalnych w określonej jednostce litologicznej, cechy litologiczne.

Dzięki porównaniu z modelami facjalnymi możliwe jest na podstawie cech litologicznych a także przestrzennego uporządkowania facji depozycyjnych określenie środowiska i procesów odpowiedzialnych powstawanie danej jednostki litologicznej.