Litoralna strefa

Litoralna strefa (ang. littoral zone, od łac. litus wybrzeże) to morska strefa przybrzeżna obejmująca strefę od plaży po krawędź szelfu (stok kontynentalny). Niektórzy autorzy definiują jednak strefę litoralną jako strefę międzypływową (pomiędzy najniższym i najwyższym poziomem pływów.

W geologii tradycyjnie umownie przyjmowano, że osady strefy litoralnej obejmują grubsze frakcje od kamienistej po gruboziarnisty piasek (Lake i Rastall 1922). W literaturze geologicznej termin był już stosowany w pierwszej połowie XIX wieku w znaczeniu "płytkomorski" w przeciwieństwie do określenia "pelagiczny", czyli głębokomorski (Howse 1948). W tym samym czasie istniała już też druga definicja terminu (jako strefa międzypływowa) stosowana głównie w geomorfologii.

Literatura

Howse, R. 1948. A catalogue of the fossils of the Permian system of the counties of Northumberland and Durham, R. Currie & Co
Howse, R. 1952. Permian System of the Counties of Durham and Northumberland. W: Annals and magazine of natural history Taylor & Francis
Lake, P., Rastall, R.H. 1922. Textbook of Geology, Edward Arnolds