Strefa_litoralna.tif

Litoralna strefa

Litoralna strefa (ang. littoral zone, od łac. litus wybrzeże) to morska strefa przybrzeżna obejmująca strefę od plaży po krawędź szelfu (stok kontynentalny). Niektórzy autorzy definiują jednak strefę litoralną jako strefę międzypływową (pomiędzy najniższym i najwyższym poziomem pływów).

W geologii, tradycyjnie umownie przyjmowano, że osady strefy litoralnej obejmują grubsze frakcje od gruboziarnistego piasku po kamienistą (Lake i Rastall 1922). W literaturze geologicznej termin ten był już stosowany w pierwszej połowie XIX wieku w znaczeniu "płytkomorski" w przeciwieństwie do określenia "pelagiczny", czyli głębokomorski (Howse 1952). W tym samym czasie istniała już też druga definicja terminu (jako strefa międzypływowa) stosowana głównie w geomorfologii. Porównaj termin nerytyczna strefa.

Literatura

Boggs S. Jr., 1987. Principles of sedimentology and stratigraphy. Prentice-Hall
Howse R. 1948. A catalogue of the fossils of the Permian system of the counties of Northumberland and Durham, R. Currie & Co
Howse R. 1952. Permian System of the Counties of Durham and Northumberland. W: Annals and magazine of natural history Taylor & Francis
Lake P., Rastall R.H. 1922. Textbook of Geology, Edward Arnolds