Lityfikacja

Lityfikacja (ang. lithification) to wynik procesów diagenetycznych, w trakcie których luźny osad jest przekształcany w skałę. William Grabau w 1913 roku zdefiniował lityfikację jako następujących pięć procesów (Larsen, Chilingar 1967):

  • utwardzenie/krzepnięcie (ang. congelatation, w tym odwodnienie osadu)
  • krystalizację (w przypadku węglanów i soli)
  • kompakcję
  • cementację
  • rekrystalizację (w przypadku węglanów i soli)

W wyniku lityfikacji dochodzi więc do zmniejszenia porowatości osadów (w przypadku piasku z 30-50% do 10-20%), reorientacji składników szkieletu ziarnowego.

Literatura

Larsen, G., Chilingar, G.V. 1967. Diagenesis in Sediments. Elsavier
Larsen, G., Chilingar, G.V. 1983. Diagenesis in Sediments and Sedimentary Rocks. Volume 2, Elsevier