Łupek metamorficzny

Łupek metamorficzny (ang. schist) to skała metamorficzna o oddzielności warstwowej, która jest wynikiem procesów metamorficznych i zazwyczaj nie pokrywa się z powierzchniami warstwowania pierwotnych skał.