%C5%81uska-Rugia_20170814.jpg

Łuska tektoniczna

Łuska tektoniczna (ang. thrust slice) to struktura tektoniczna, względnie płaska masa skalna przemieszczona na pewną odległość wzdłuż uskoków nasuwczych, które ją ograniczają od dołu i od góry.

Łuski tektoniczne stanowi składnik kompresyjnych struktur imbrykacyjnych (ang. imbricate structures), spiętrzeń łusek (ang. pile of thrust slices) i dupleksów (gdzie określane są jako horse).

Zdjęcie po prawej stronie przedstawia łuskę tektoniczną w osadach górnej kredy, odsłonięcie na północ od klifu Königsstuhl, Park Narodowy Jasmund, wyspa Rugia, Niemcy. Struktura tektoniczna jest podkreślona przez deformację warstw krzemieni w obrębie kredy piszącej.