Ilustracja przedstawia rekonstrukcję rozkładu paleokontynentów we wczesnym karbonie (w trakcie orogenezy waryscyjskiej) według C. R. Scotese, Early Carboniferous Paleogeographic Map by C. R. Scotese, (c) PALEOMAP Project.

Wczesny_karbon.JPG