Matriks

Matriks (ang. matrix) to drobnoziarnisty materiał w gruboziarnistych skałach osadowych (piaskowcach, zlepieńcach), który wypełnia przestrzenie pomiędzy większymi klastami.