Metasomatoza

Metasomatoza (ang. metasomatism) to proces, w którym pierwotne minerały zostają zastąpione przez wtórne w wyniku wymiany jonowej pomiędzy płynami krążącymi w skale a składnikami skały.

Znaczenie terminu różni się więc od autigenezy, która jest szerszym pojęciem oznaczającym tworzenie wtórnych minerałów w obrębie skały i obejmującym także metasomatozę diagenetyczną.

Literatura

Larsen, G., Chilingar, G.V. 1983. Diagenesis in sediments and sedimentary rocks, Volume 2, Elsevier
Polański A. 1988. Gechemia i surowce mineralne. Wydawnictwa geologiczne