Mezoformy

Mezoformy w klasyfikacji form depozycyjnych (ang. bed forms) w środowisku rzecznym według Jacksona z 1975 roku są to formy, które powstają i trwają tak długo, jak długo trwają określone warunki przepływu (na przykład spokojnego przepływu). Więcej patrz makroformy.

Literatura

Jackson, R.G., 1975. Hierarchical attributes and a unifying model of bedforms composed of cohesionless material and produced by shearing flow. Geological Society of America Bulletin 86, 1523-1533
Miall, A.D., 1985, Architectural-element analysis: a new method of facies analysis applied to fluvial deposits. Earth Science Review 22, 261-308