Microformy

W transporcie osadu w środowiskach rzecznych microformy - jak na przykład riplemarki - to formy depozycyjne, które mają znacznie krótszy okres trwania od makroform i mezoform. Wg. podziału Jacksona (1975), są to formy depozycyjne formowane przez turbulentny przepływ wrażliwe na wszelkie zmiany przepływu.