Misa deflacyjna

Misa deflacyjna (ang. saucer blowout) to zagłębienie utworzone przez erozję wietrzną, wywiewanie piasku, które prowadzi też do utworzenia lobu osadowego.

Cooper (1958) wyróżnił są dwa zasadnicze rodzaje obniżeń deflacyjnych (ang. blowouts): (1) misy deflacyjne, które są raczej płytkie i krótko okresowe oraz (2) rynny deflacyjne (ang. trough blowout) głębsze i tworzące się się dłużej. Później (1967) zdefiniował ewolucję zagłębienia deflacyjnego od saucer, przez głębsze zagłębienie - bowl, cup/ po //trough blowout.

Literatura

Cooper, W.S., 1958. Coastal Sand Dunes of Oregon and Washington. Geological Society of America - Memoir 72
González-Villanueva, R., Costas, S., Duarte, H., Pérez-Arlucea, M. and Alejo, I. 2011. Blowout evolution in a coastal dune: using GPR, aerial imagery and core records, Journal of Coastal Research, SI 64 (Proceedings of the 11th International Coastal Symposium, Szczecin, Poland)
Hesp, P. 2002. Foredunes and blowouts: initiation, geomorphology and dynamics. Geomorphology 48