Modelowanie facjalne

Modelowanie facjalne (ang. facies modelling), wykorzystanie wiedzy na temat facji osadowych oraz metod geostatystyki w celu przewidywania (symulacji) rozkładu facji, relacji pomiędzy nimi w niedostępnych rejonach górotworu.

W geologii naftowej, o ile dane geofizyczne dostarczają ogólnego zarysu budowy geologicznej górotworu, w którym zlokalizowana jest skał zbiornikowych a dane otworowe pozwalają określić szczegółową charakterystykę facji osadowych i własności petrofizycznych w punkcie lokalizacji otworu, modelowanie facjalne ma za zadanie określenie rozkładu facji i własności skał pomiędzy otworami.