Modelowanie geologiczne

Modelowanie geologiczne (ang. geological modelling), dziedzina geologii stosowanej zajmująca się wykorzystaniem danych geologicznych (obserwacji powierzchniowych i otworowych) i geofizycznych w celu tworzenia ilościowych reprezentacji struktury podłoża.