Moduł ściśliwości

Moduł ściśliwości (ang. constrained modulus) w geotechnice to parametr wyznaczany ma podstawie badań edometrycznych wyrażający ściśliwość gruntu.

Ze względu na fakt, że ściśliwość jest dzielona na początkową związaną z konsolidacją i późniejszą związaną ze sprężystym odkształceniem gruntu, moduł ściśliwości może być określony jako pierwotny i wtórny (sprężysty). Moduł ściśliwości pierwotnej Mo (brak jest bezpośredniego angielskiego odpowiednika, ale może być zapisany jako constrained modulus during primary consolidation) odnosi się do ściśliwości, która jest wynikiem odpływu wód z porów, redukcji wolnych przestrzeni, zmiany w ułożeniu składników gruntu itp, czyli konsolidacji. Moduł ściśliwości pierwotnej stanowi odwrotność współczynnika ściśliwości objętościowej mv.

Natomiast moduł ściśliwości wtórnej (podobnie angielski odpowiednik może być zapisany constrained modulus during secondary compression) odnosi się do ściśliwości sprężystej, czyli następującej w wyniku sprężystych zmian objętości gruntu.

Literatura

Baxter, C.D.P. 1999. An Experimental Study on the Aging of Sands Rozdział 3, Praca doktorska, Virginia Polytechnic Institute and State University
Lee, C.F., Kwong, A.K.L. 2001. Soft Soil Engineering, Taylor & Francis