Morfostratygrafia

Morfostratygrafia (ang. morphostratygraphy) to jedna z metod stratygrafii stosowana w odniesieniu do osadów czwartorzędowych, zakłada wykorzystanie morfologii tereny do analiz następstwa wiekowego osadów. Głównie znajduje zastosowanie przy badaniu osadów morenowych, wodnolodowcowych, wydmowych, tarasów rzecznych, czy stożków napływowych.

Jednostka morfostratygraficzna to jednostka stratygraficzna wyróżniona przede wszystkim na podstawie kryteriów geomorfologicznych, ma charakter nieformalny. Morfostratygrafia została wprowadzona przez Frye i Willman w 1962 roku.

Literatura

Frye, J.C., H.B. Willman 1962. Morphostratigraphic Units in Pleistocene Stratigraphy, American Association of Petroleum Geologists Bulletin 46
Murphy, M.A., Salvador A. (ed.) 1994. International Stratigraphic Guide of International Commission on Stratigraphy - An abridged version, Lithostratigraphic Units, International Union of Geological Sciences and the Geological Society of America