Mułek

Mułek (ang. silt, często błędnie tłumaczone jako mud odnoszącego się do skały o przewadze frakcji ilastej), pył, to luźna skała okruchowa o przewadze frakcji pylastej. Termin stosowany bardziej w kartografii i stratygrafii. Raczej unikany w geologii inżynierskiej.