Nasunięcie

Powierzchnia nasunięcia (ang. thrust fault) oznacza połogą, niskokątową powierzchnię o charakterze uskoku odwróconego, która stanowi dolną powierzchnię przesunięcia płaszczowiny.