Nerytyczna strefa

Strefa nerytyczna (ang. neritic zone) także strefa przybrzeżna lub sublitoralna, to strefa w środowisku morskim, która rozciąga się pomiędzy dolnym poziomem pływów a krawędzią strefy szelfowej o głębokości około 200 metrów. Strefa ta wiąże się z dobrze natlenionymi wodami o względnie stabilnej temperaturze i zasoleniu.