zachelmie.JPG

Niezgodność kątowa

Niezgodność kątowa (ang. angular unconformity lub angular discordance), także nazywana niezgodnością strukturalną lub dyskordancją, to rodzaj powierzchni niezgodności, która oddziela zespoły warstw skalnych o różnym stylu tektonicznym.

Różnica w strukturze tektonicznej nie może mieć jedynie lokalnego charakteru. Zespoły warstw leżące poniżej powierzchni niezgodności, zostały wcześniej zdeformowane, zerodowane i przykryte nowymi osadami.

Pod względem historycznym, był to pierwszy rodzaj niezgodności, który został zdefiniowany przez Jamesa Huttona w roku 1788 na podstawie relacji geometrycznych pomiędzy powierzchniami warstwowania. Niezgodności kątowe stanowią granice pięter strukturalych a także granice sekwencji w ujęciu Slossa z 1949 roku.

Na zdjęciu po prawej stronie niezgodność kątowa w kamieniołomie w Zachełmiu w Górach Świętokrzyskich, która oddziela nachylone dolomity dewońskie od względnie płasko zalegających piaskowców i mułowców dolnego permu.

Literatura

Donovan, A.D. 2010. The sequence stratigraphy family tree: understanding the portfolio of sequence methodologies w: Zaitlin, B.A. 2010. Application of modern stratigraphic techniques: theory and case histories 94. SEPM Society for Sedimentary Geology
Dunbar, C.O., Rodgers, J. 1957. Principles of Stratigraphy. Wiley