Obszar alimentacyjny

Obszar alimentacyjny (ang. sediment supply area) jest to obszar, który ulega denudacji i dostarcza materiału osadowego, który jest transportowany do basenów sedymentacyjnych.

Już w 1873 roku J.D. Dana wiązał depozycję miąższych osadów z obecnością sąsiadujących wypiętrzonych tektonicznie obszarów. Podobnie Bertrand (1897) wiązał powstawanie osadów w geosynklinach z procesami tektonicznymi.

Literatura

Łydka, K. 1985. Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne
Middleton, G.V. (ed.) 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer