Oceaniczne baseny ryftowe

Basen_ryftowy.GIF

Oceaniczne baseny ryftowe (ang. oceanic rift basins) to rodzaj basenów sedymentacyjnych, które można określić jako zaczątki nowych oceanów powstające, gdy w rowie ryftowym zaczyna być wytwarzana skorupa oceaniczna, patrz cykl Wilsona.

Oceaniczne baseny ryftowe stanowią przejściową formę pomiędzy rowami ryftowymi a basenami związanymi z pasywnymi krawędziami. Tego typu baseny są wypełniane przez osady pochodzenia wulkanicznego, stożków napływowych, ewaporatami, osadami jeziornymi i morskimi. Współczesnym przykładem takiego basenu jest Morze Czerwone.

Ilustracja po prawej stronie przedstawia schemat oceanicznego basenu ryftowego Morza Czerwonego według Southard (2007). Rysunek dostępny dzięki uprzejmości Massachusetts Institute of Technology i pochodzi z MIT OpenCourseWare.

Literatura

Einsele, G. , 2000. Sedimentary basins: evolution, facies, and sediment budget. Springer
Southard, J. 2007. Sedimentary Basins. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCouseWare: Sedimentary Geology Lecture Notes.