Ogniwo

Ogniwo (ang. member) to jednostka litostratygraficzna, która stanowi wydzieloną część formacji.