Ooidy

Ooidów to koncentryczne ziarna o średnicy do 2 mm, najczęściej zbudowane z jądra otoczki z węglanu wapnia, ale także tlenków lub krzemianów żelaza. Rdzeń ooidu najczęściej stanowi fragment muszli lub ziarno węglanowe lub kwarcowe, które jest pokryte przez koncentryczne warstwy węglanu wapnia (kalcytu lub aragonitu). Ooidy tworzą się przy silnych prądach dennych i wzburzonej wodzie o wysokim stężeniu węglanu wapnia.