Oolit

Oolit (ang. oolite) to skał osadowa zbudowana z koncentrycznych ziarn (ooidów złożonych z jądra i laminowane otoczki) o średnicy do 2 mm, które najczęściej zbudowane są z węglanu wapnia, ale także tlenków lub krzemianów żelaza.