Oolit

Oolit (ang. oolite) to skał osadowa zbudowana z koncentrycznych ziarn, ooidów (złożonych z jądra i laminowane otoczki) o średnicy do 2 mm, które najczęściej zbudowane są z węglanu wapnia, ale także tlenków lub krzemianów żelaza.
Ooidy tworzą się przy silnych prądach dennych i wzburzonej wodzie o wysokim stężeniu węglanu wapnia. Rdzeń ooidu najczęściej stanowi fragment muszli lub ziarno węglanowe lub kwarcowe, które jest pokryte przez koncentryczne warstwy węglanu wapnia (kalcytu lub aragonitu).