Orogen fałdowo-nasuwczy

Orogen fałdowo-nasuwczy także nazywany pasmem fałdowo-nasuwczym (ang. thrust-and-fold belt) to tektoniczny model płaszczowinowy, który powstaje wyniku sił kompresji.

Sam termin orogeneza pochodzi z połowy XIX wieku. Pod koniec XIX wieku Marcel Alexandre Bertrand (także autor terminu orogeneza hercyńska) wprowadził ideę orogenu fałdowo-nasuwczego, patrz także cykl Wilsona.