Orogeneza alpejska

Orogeneza alpejska (ang. alpine orogeny to najmłodsza (ostatnia) orogeneza, która związana była z zamykaniem się oceanu Tetydy pomiędzy płytą afrykańską i indyjską a euroazjatycką i rozpoczęła się w środkowej jurze (faza kimeryjska).