Orogeneza kadomijska

Orogeneza kadomijska lub kadomska (ang. Cadomian orogeny) to orogeneza, która przebiegała od środkowego neoproterozoiku (ok. 750 mln lat temu) po wczesny kambr (540-530 mln lat temu). Orogeneza wiązała się z kolizją łuków wysp z krawędziami Gondwany.

Po raz pierwszy rozpoznana w 1835 roku przez Brunela w Normandii w północnej części Masywu Armorykańskiego we Francji, gdzie kambryjskie skały osadowe (czerwone osady fluwialne) zalegają niezgodnie na podłożu prekambryjskim (gnejsy datowane na 2 mld lat). Nazwa została nadana w 1921 roku przez francuskiego geologa L. Bertranda i pochodzi od Cadomus, łacińskiej nazwy pobliskiego miasta Caen.