Osady terygeniczne

Osady terygeniczne (ang. terrigenous sediments) to klastyczny (okruchowy) materiał przetransportowany ze środowiska lądowego przez wodę (rzeki i stożki napływowe), wiatr lub lodowce i deponowany w obrębie środowiska morskiego (szelfie i skłonie kontynentalnym a także basenie oceanicznym za pośrednictwem transportu związanego z tworzeniem stożków podmorskich).

Obok biogenicznego (węglanowego) i w mniejszym stopniu ewaporatowego, jest to główny, rodzaj materiału wypełniającego morskie baseny sedymentacyjne.