Osady terygeniczne

Osady terygeniczne (ang. terrigenous sediments) to klastyczny (okruchowy) materiał deponowany w obrębie środowiska morskiego (szelfie i skłonie kontynentalnym a także basenie oceanicznym), który został przetransportowany ze środowiska lądowego przez rzeki, wiatr lub lodowce. Obok biogenicznego (węglanowego), jest to główny, rodzaj materiału wypełniającego morskie baseny sedymentacyjne.