Ostaniec erozyjny

Ostaniec erozyjny (ang. outlier, niem. Ausliegerberg), w geomorfologii i geologii, wypukła forma powierzchniowa, pozostałość po erozji otaczających skał. Ostaniec zbudowany jest ze skał młodszych niż skały w jego otoczeniu. Przeciwieństwem ostańca w tym znaczeniu jest pas skałkowy (ang. klippe) zbudowany ze skał starszych niż te w otoczeniu, wynik tektonicznego nasunięcia starszych skał na młodsze (pas fałdowo-nasuwczy) i późniejszej ich erozji, przykładowo Pieniński Pas Skałkowy.