IMG_20180512_122705.jpg

Oz

Oz (od szw. ås, ang. esker, od staroirlandzkiego escir - wał) forma geomorfologiczna, wąski, kręty i długi wał będący wynikiem akumulacji osadów gruboziarnistych przez wody płynące w szczelinach i tunelach u podstawy (subglacjalne ozy), w obrębie (inglacjalne ozy) i przy powierzchni (supraglacjalne ozy) lądolodu.

Ozy subglacjalne różnią się tym od pozostałych, że w początkowej fazie wody podlodowe wycinają głębokie rynny subglacjalne. W przypadku wszystkich rodzajów jednak akumulacja następuje w wyniku spadku ciśnienia hydrodynamicznego. W strefie przy czole lodowca ozy przechodzą w stożki sandrowe.