Port_Soller.tif

Paraliczny system depozycyjny

Paraliczny system depozycyjny (ang. paralic depositional systems, od greckiego paralia, wybrzeże) lub perylitoralny to system depozycyjny wybrzeża, w którym osad klastyczny lub węglanowy jest deponowany w warunkach o przewadze wpływów płytkomorskich nad lądowymi. Paraliczna strefa obejmuje środowiska lagunowe, litoralne, częściowo fluwialne (ujścia rzek) i płytkomorskie.