Parametr wiodący

Parametr wiodący to według Polskiej Normy PN-81/B-03020 to parametry geotechniczne - stopień plastyczności i stopień zagęszczenia, na podstawie których można wyznaczyć inne parametry geotechniczne. Takie pośrednie wyznaczanie ich wartości określane jest jako Metoda B, w przeciwieństwie do Metody A, czyli wyznaczania na podstawie badań terenowych (sondowań) i laboratoryjnych.

Literatura

POLSKA NORMA PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie