Pas fałdowo-nasuwczy

Pas fałdowo-nasuwczy przedpola (ang. thrust and fold belt lub właściwie foreland thrust and fold belt) w tektonice płyt litosferycznych, zespół skał osadowych zdartych w rejonie płytkiej strefy subdukcji, zafałdowanych i nasuniętych na płytę kontynentalną, czyli obszar przedpola (patrz cykl Wilsona) w wyniku sił kompresji związanych z orogenem fałdowo-nasuwczym.

Przykładami pasa fałdowo-nasuwczego są Karpaty, Alpy lub Góry Zagros w Iranie.

Literatura

Dadlez, R., Jaroszewski, W. 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
McClay K.R., ‎Price N.J. 1981. Thrust and nappe tectonics, Published for the Geological Society of London by Blackwell Scientific