Perkolacja

Perkolacja (ang. percolation) w sedymentologii to zjawisko przepływu wody przez stałe podłoże, które powoduje wymywanie lub wmywanie drobniejszego osadu klastycznego pomiędzy ziarna grubszej frakcji (np. żwir), ale także substancji chemicznych (np. penetracja wody morskiej w osady węglanowe powodująca dolomityzację).

Wynikiem perkolacji jest na przykład osadzenie się piasku pomiędzy grubszym żwirem na dnie rzeki na wybrzeżu morskim, co powoduje to powstawanie tzw. osadów bimodalnych.

W hydrogeologii i pokrewnych dziedzinach perkolacja ma zbliżone znaczenie do infiltracji. Przy czym infiltracja jest często definiowana jako wstępne wsiąkanie wody w osad, grunt itp (na przykład w wyniku opadów). Natomiast perkolacja następuję po niej i jest dalszym procesem grawitacyjnego pionowego przesiąkania płynów w głębsze warstwy.

Literatura

Leeder, M.R. 1999. Sedimentology and sedimentary basins: from turbulence to tectonics. John Wiley & Sons
Tollner, E.W. 2002. Natural Resources Engineering. Wiley-Blackwell