Peryferyjny basen przedpola

Peryferyjny basen przedpola (ang. peripheral foreland basins) lub basen kolizyjny to rodzaj sedymentacyjnego basenu przedpola, który powstaje w wyniku kolizji pomiędzy dwoma kratonami, czyli w końcowej fazie cyklu Wilsona, gdy skorupa oceaniczna została w pełni skonsumowana.

Peryferyjny_basen_przedpola.GIF

Naylor i Sinclair (2008) dzielą peryferyjne baseny przedpola na

  • przedni basen przedpola (ang. pro-foreland basin) zlokalizowany pomiędzy dolną płytą a pasem fałdowo-nasuwczym oraz
  • tylny basen przedpola (ang. retro-foreland basin) w obrębie krawędzi górnego kratonu.

Przykładami pierwszego rodzaju są basen Indusu i Gangesu u podnóża Himalajów oraz basen przedpola Karpat w Polsce.

Literatura

Naylor, M., Sinclair, H. D. 2008. Pro- vs. retro-foreland basins, Basin Research 1-19
DeCelles, P.G., Giles, K.A. 1996. Foreland basin systems. Basin Research 8, 105–123
Southard, J. 2007. Sedimentary Basins, Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCouseWare: Sedimentary Geology Lecture Notes.