Fisher_1966.GIF

Piroklastyczne skały

Piroklastyczna skała (ang. pyroclastic rock) to rodzaj skał magmowych, stanowiący nagromadzenie materiału wyrzucanego przez wulkany.

Klasyfikacja ze względu na frakcję ziarn Fishera w 1961 roku rozróżnił popioły o średnicy (poniżej 2 mm), lapilli (2 do 64 mm) oraz bloki i bomby (powyżej 64 mm średnicy). Skały, które powstają z takiego materiału to odpowiednio tufy (lub tefra), tufy lapillowe, brekcje (lub aglomeraty piroklastyczne). Bardziej rozbudowana klasyfikacja została podana przez Fishera w 1966 roku (na rysunku po prawej stronie).

Klasyfikacja skał piroklastycznych ze względu na zawartość petrograficzną została zaproponowana przez Pettiijohna w 1957 roku. Ze względu na dominację szkliwa wulkanicznego, fragmentów wulkanicznych dzieli je odpowiednio na tufy witroklastyczne, tufy litoklastyczne oraz tufy krystaloklastyczne.

Gdy osad terygeniczny zawiera domieszkę powyżej 25% materiału piroklastycznego, są określane jako tufity.

Literatura

Łydka, K. 1985. Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne
Middleton, G.V. (ed.) 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer