platforma_weglanowa.GIF

Platforma węglanowa

Platforma węglanowa (ang. carbonate platform) to główny element węglanowego systemu depozycyjnego i rozciąga się od strefy poniżej strefy pływów po dolną krawędź szelfu węglanowego. Główne profile morfologiczne platform węglanowych to:

  • rampa węglanowa (ang. carbonate ramp): homoklinalna lub dystalnie stroma
  • szelf obrzeżony barierą (ang. rimmed shelf): przybrzeżny lub izolowany
  • szelf płaski (ang. flat-topped shelf): przybrzeżny lub izolowany

Rampa homoklinalna jest częściej spotykana w chłodniejszym klimacie, natomiast szelf obrzeżony barierą rafową lub płaski jest częstszy w tropikalnych strefach. Dostawa materiału kontrolowana jest tu przez czynniki środowiskowe i biologiczne. Jedynie niewielka część węglanów ma pochodzenie chemiczne (bezpośrednie strącanie). Rysunek po prawej stronie przerysowano na podstawie Handford i Loucks (1993).

Literatura

Boggs, S. Jr., 1987. Principles of sedimentology and stratigraphy. Prentice-Hall
Handford, C.R., Loucks, R.G. 1993. Carbonate depositional sequences and systems tracts - responses of carbonate platforms to relative sea-level changes. W: Loucks, R, G. i Sarg, Rick, eds., Carbonate sequence stratigraphy: recent advances and applications: American Association of Petroleum Geologists Memoir 57, 3-41 dostępny dzięki SEPM (Society for Sedimentary Geology)