Playa

Playa (hisz. playa, plaża lub brzeg), termin zdefiniowany przez Russela w 1885 roku w odniesieniu do wysychających okresowo jezioro w klimacie pustynnym. Pojawił się w literaturze w kontekście osadów drobnoziarnistych deponowanych w tych jeziorach w Ameryce Północnej. Termin sabkha jest z nim często mylony, choć pojawił się w odniesieniu do ewaporatów deponowanych w zbiornikach w suchym klimacie na Półwyspie Arabskim, zarówno na wybrzeżu, jak i w głębi lądu.

Briere (2000) zaproponował stosowanie playa w odniesieniu do lądowych bezodpływowych zbiorników o negatywnym bilansie wodnym, natomiast sabkha do płytkich zatok morskich z zbiorników na wybrzeżu w klimacie gorącym, w których odbywa się depozycja ewaporatów.

Literatura

Briere P.R. 2000. Playa, playa lake, sabkha: Proposed definitions for old terms, Journal of Arid Environments 45, 1–7
Kendall, C.G. St C., Alsharhan, A. 2011. Quaternary Carbonate and Evaporite Sedimentary Facies and Their Ancient Analogues: A Tribute to Douglas James Shearman. John Wiley & Sons
Russell I.C. 1885. Playa Lakes and Playas, U.S. Geological Survey Monthly 11, 81-86